stichting sport als middel

Sportvereniging

 

Gedrag speelt een steeds belangrijkere rol bij het training geven. Ons uitgangspunt; een trainer is een vrijwilliger en geen hulpverlener, maar hij/zij kan wel wat hulp gebruiken.

 

 

Stichting Sport als Middel

Ongewenst gedrag is een signaal voor onderliggende problemen!

Trainers behouden en werven

Trainers ervaren een toenemende druk die de kinderen, hun ouders en omgeving op hen uitoefenen. Het gevaar bestaat dat trainers hierdoor het plezier in het geven van training verliezen en uiteindelijk afhaken als trainer.

Stichting Sport als Middel richt zich op het versterken van de pedagogische kwaliteiten van trainers, zodat zij zich gesteund voelen en (weer) plezier krijgen in het geven van trainingen. Tot ons aanbod behoort het opstellen van een programma, het regelen van de ondersteuning van trainers door professionals, het geven van voorlichting en het coördineren van (bij)scholing.

De ervaring leert dat onze aanpak er aan bijdraagt dat u uw trainers behoudt en dat het positief werkt met betrekking tot het werven van nieuwe trainers.

 

Trainers ontzorgen

Trainers krijgen te maken met signalen van spelers waarvan zij ‘aanvoelen’ of concrete aanwijzingen hebben dat er iets aan de hand is. Dit wordt versterkt door de huidige Covid pandemie en bijbehorende maatregelen. Het is belangrijk dat zij deze signalen ergens kunnen neerleggen, want een trainer is een vrijwilliger en geen hulpverlener.

Belangrijk is te zorgen dat uw trainers weten dat er actie wordt ondernomen na een melding, zodat zij zich met een gerust hart kunnen focussen op de trainingen. Stichting Sport als Middel heeft de vrijwilligersfunctie Coördinator Signalering ontwikkeld en ondersteunt verenigingen bij de introductie van deze nieuwe vrijwilligersfunctie in de club. Deze vrijwilliger ontzorgt en ondersteunt de trainers en regelt dat deze kinderen – zo nodig – de juiste hulp/ondersteuning krijgen.

 

Sport als partner in het realiseren van gemeentelijke doelstellingen 

Sportverenigingen die zich inspannen om het mogelijk te maken dat de kwetsbare jeugd bij hen mee kan doen komen hiermee tegemoet aan gemeentelijke doelstellingen.

Een vereniging die partner is in het realiseren van gemeentelijke doelstellingen maakt het de gemeente eenvoudiger om investeringen in deze vereniging (maatschappelijk) te verantwoorden. Wij kunnen u goed uitleggen welke behoeften de gemeente heeft en hoe u daar bij aan kunt sluiten. Dit biedt mogelijkheden om gebruik te maken van subsidies en andere gelden van de gemeente. Maar ook om (nieuwe) sponsoren aan u te binden.

Het bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen past bij de ‘open club’ gedachte. Dit levert een goede relatie met de gemeente op, maar ook een grotere betrokkenheid bij uw vrijwilligers, leden, ouders, (potentiële) sponsoren en de wijk/het dorp.

 

Uw behoeften omzetten in actie?!

U wilt aan de slag, maar heeft nog vragen? Dat begrijpen we.

Neem vandaag nog contact met ons op. Bespreken we uw behoefte en geven wij u praktijkvoorbeelden van onze aanpak.

De lokale sportakkoorden bieden mogelijkheden om projecten te starten.

Contact

Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl
Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl

© 2024 Stichting Sport als Middel

Bel mij terug

VOLGEN

Design door Visual4All