stichting sport als middel

Over ons

 

Meedoen, plezier, zelfvertrouwen, ontwikkelen en presteren (naar vermogen) geven wat ons betreft de kern aan van sport.

 

 

 

01. Ondersteunen

 • Sportdeelname kwetsbare jeugd
 • Veilige sportomgeving
 • Inclusieve sportvereniging
 • Ontzorgen trainers
 • Ontwikkel gerichte cultuur

02. Verbinden

 • Sport & jeugdhulp
 • Sport & gemeente
 • Sport & wijk/dorp
 • Sport & bedrijfsleven
 • Sport & wetenschap

03. Faciliteren

 • Pedagogische begeleiding
 • Signaleren kwetsbare jeugd
 • Talentontwikkeling
 • Impactmanagement
 • Onderzoek

de Stichting

Voorgeschiedenis

Stichting Sport als Middel is voortgekomen uit de behoefte van één trainer. Deze zag zich in 2014 geconfronteerd met een toenemende druk die de kinderen, ouders en omgeving op hem uitoefenden.

Destijds heeft Gert de Jonge als vrijwilliger deze hulpvraag opgepakt. Aangezien trainers geen hulpverleners zijn heeft Gert hulp van buitenaf, onder andere een pedagogisch bureau, ingeschakeld en concrete afspraken met hen gemaakt.

In 2017 heeft dit geleid tot een project waarbij Gert bij een aantal verenigingen aan de slag is gegaan met het creëren van de juiste omstandigheden voor de kwetsbare jeugd. Gaandeweg het project hebben meerdere sportverenigingen geïnformeerd of het mogelijk was aan te haken. Gezien deze behoefte is besloten Stichting Sport als Middel op te richten.

De stichting vindt weliswaar zijn oorsprong vanuit de behoefte van één trainer, onze focus is gericht op de kwetsbare jeugd. We zijn er op gericht dat de kwetsbare jeugd kan meedoen aan sport, plezier heeft, zich ontwikkelt, door succeservaringen zelfvertrouwen opbouwt en kan presteren naar vermogen.

Stichting Sport als Middel

Presteren, niet als doel, maar als gevolg!

1. Meedoen

Kwetsbare jeugd/(jong)volwassenen kunnen de sport doen die ze zelf graag willen, waar ze zichzelf kunnen zijn, erbij horen en gewaardeerd worden.

2. Plezier

De belangrijkste redenen voor kinderen om te sporten zijn plezier hebben, doen waar je goed in bent en nog beter worden.

3. Zelfvertrouwen

Focussen op talent is een positieve manier om te bewerkstelligen dat individuen het beste uit zichzelf halen, hun prestaties verbeteren en door deze succeservaringen zelfvertrouwen opbouwen.

4. Ontwikkelen

Talentontwikkeling in de sport draagt ook bij aan het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om succesvol deel te nemen aan de samenleving.

5. Presteren

Presteren naar vermogen, niet als doel maar als gevolg van voorgaande vier punten. De eigen sterke kanten, aandachtspunten en begrenzingen kennen en deze niet over- of onderschatten.

Doelstellingen

Doelstellingen | wat we willen bereiken

 • Het bevorderen van het inzetten van sport als middel om gezondheid, welbevinden, leefbaarheid en participatie te doen toenemen;
 • Het bewustzijn (bij de (lokale) overheid) vergroten, dat sportverenigingen ondersteuning nodig hebben om te kunnen voldoen aan het appèl dat op hen wordt gedaan met betrekking tot het inzetten van sport als middel;
 • En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aanvullende gegevens Stichting Sport als Middel

 • RSIN nummer 860939340
 • KvK nummer 77223012

 

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Sport als Middel is (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021) door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Fiscaal gunstig schenken

Als donateur kunt u uw gift aan Stichting Sport als Middel aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting (zakelijke giften als bedrijf). Er gelden wel voorwaarden en regels. Voor meer informatie zie https://www.belastingdienst.nl

Activiteiten

Om te realiseren dat de kwetsbare jeugd/(jong) volwassene die (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft mee kan – blijven – doen binnen de sportvereniging en daarmee de samenleving richt Stichting Sport als Middel zich op het:

 • Vroegtijdig signaleren van de kwetsbare jeugd, om zo de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid te voorkomen c.q. te doorbreken.
 • Inzetten van pedagogische begeleiding ter ondersteuning van de kwetsbare jeugd. Daarnaast bieden we trainingen o.a. voor het opbouwen van zelfvertrouwen en het verkrijgen van een juist zelfbeeld.
 • Het verbeteren van de motorische vaardigheden.

 

Besteding van het vermogen

Vrijwilligers inclusief de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting kan besluiten om gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover die kosten niet bovenmatig zijn en door betrokkenen kunnen worden verantwoord. De statutair directeur ontvangt een vergoeding in lijn met de cao Sociaal Werk.

Het bestuur beheert het vermogen van Stichting Sport als Middel en er wordt niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen.

Stichting Sport als Middel

Team

GERT DE JONGE

Sport Impactmanager

Gert is strategisch en operationeel verantwoordelijk voor de stichting.

Peter Schellingerhout

Ambassadeur

Als ambassadeur draagt Peter bij aan het vergroten van de impact van de Stichting

SUZANNE ROMMENS

Vrijwilliger Multimedia

Suzanne richt zich op het ontwikkelen en maken van filmmateriaal ten behoeve van de stichting

Mireille van Hassel

Vrijwilliger Pedagogische Begeleiding

Mireille zet haar ervaring als jongerencoach, zie Jij en Kracht, in voor de stichting

Johan van Loenhout

Ambassadeur

Johan stelt zijn kennis en grote netwerk vanuit https://lokaalinkopen.nl/ beschikbaar voor de stichting

Mireille van Hassel

Vrijwilliger Pedagogische Begeleiding

Mireille zet haar ervaring als jongerencoach, zie Jij en Kracht, in voor de stichting

Johan van Loenhout

Ambassadeur

Johan stelt zijn kennis en grote netwerk vanuit https://lokaalinkopen.nl/ beschikbaar voor de stichting

de heer E.H.J.P.M. (Eric) Jansen

Bestuur: Voorzitter

 

l

de heer C.J. (Christ-Jan) Danen

Bestuur: Secretaris (vice-voorzitter)

 

de heer L. (Lars) van den Heuvel

Bestuur: Penningmeester

 

Contact

Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl
Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl

© 2024 Stichting Sport als Middel

Bel mij terug

VOLGEN

Design door Visual4All