stichting sport als middel

Gemeente

 

Sportverenigingen als uitvoerders van publieke projecten en daarmee voor de gemeente belangrijke partners in de uitvoering van gemeentelijke programma’s, projecten en activiteiten. 

Preventieve signalerende rol sport

Sportverenigingen kunnen een rol spelen ten aanzien van het uitbreiden en vernieuwen van de preventieve signalerende functie van het voorliggend veld.

Met het ontwikkelen van de nieuwe vrijwilligersfunctie Coördinator Signalering creëren we voor de kwetsbare jeugd een situatie waarbij signalen tijdig worden herkend en opgepakt. De inzet van de Coördinator Signalering leidt tot een afname van de kwetsbaarheid, doordat deze in een vroeg stadium wordt (h)erkend en er passende actie wordt ondernomen.

De praktijk laat zien dat de aanwezigheid van een Coördinator Signalering er aan bijdraagt dat kwetsbare jeugd kan blijven sporten en voorkomt dat zij (ongewenst) vroegtijdig de vereniging verlaten. Daarbij draagt deze bij aan een structurele samenwerking van de sport met het voorliggend veld.

 

Meedoen kwetsbare jeugd

De kwetsbare jeugd/(jong) volwassene* heeft (tijdelijk) extra aandacht nodig om mee te kunnen – blijven – doen binnen de sportvereniging en daarmee de samenleving. Om dit te realiseren zetten we pedagogische begeleiding in ter ondersteuning van onze doelgroep. Daarnaast bieden we trainingen o.a. voor het bouwen aan het zelfvertrouwen en het verkrijgen van een juist zelfbeeld.

Met het pedagogisch vaardiger worden van de kwetsbare jeugd neemt de kwetsbaarheid af. Deze neemt ook af doordat de pedagogische vaardigheden van de trainers verbeteren en de overige jeugd begrip krijgt voor de kwetsbare jeugd. De praktijk laat zien dat met het afnemen/vervallen van de kwetsbaarheid het plezier, het zelfvertrouwen en de sport prestaties toenemen en dat er vriendschappen ontstaan tussen de (voorheen) kwetsbare jeugd en de overige jeugd.

*Betreft o.a. de jeugd/(jong) volwassene die de aansluiting (dreigt te) missen met de samenleving, leeft in armoede, te maken heeft met eenzaamheid / ouders in een complexe scheiding / verwaarlozing / gedragsproblemen / huiselijk geweld / LHBTI-gevoelens / verslavingsproblematiek / pesten / psychische klachten / suïcidale neigingen / (een vorm van) autisme / ADHD, een licht verstandelijke beperking heeft / met een motorische achterstand, of waar sprake is van een stapeling van problemen.

 

Impactmanagement

In onze ogen is het toepassen van impact management in de sport cruciaal voor de jeugd/(jong) volwassene die (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft. Het beschrijven, onderbouwen en het meten van beoogde effecten biedt sportverenigingen, gemeenten en sponsoren de mogelijkheid om hun investering in de sport (maatschappelijk) te verantwoorden. Daarmee zal er meer financiering voor ‘sport als middel‘ worden gegenereerd.

Impactmanagement toepassen in de sport zal er dan ook aan bijdragen dat veel meer kwetsbare jeugd/(jong) volwassenen die (tijdelijk) extra aandacht nodig hebben mee kunnen doen in de sport en daarmee de samenleving. Tevens zal het er aan bijdragen dat de maatschappelijke impact van sportverenigingen enorm zal toenemen.

 

Sport als partner in het realiseren van gemeentelijke doelstellingen

Wilt u in uw gemeente de sport als partner in het realiseren van gemeentelijke doelstellingen?

Stichting Sport als Middel ondersteunt sportverenigingen onder andere bij het vorm geven van hun preventieve signalerende functie. Zo draagt de sport er aan bij dat jeugdproblematiek en daarmee ook gezinsproblematiek eerder in beeld komt en dat problemen klein, beheersbaar en sneller oplosbaar zijn.

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag het gesprek met u aan over hoe de verenigingen in uw gemeente partner worden in het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.

Contact

Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl
Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl

© 2024 Stichting Sport als Middel

Bel mij terug

VOLGEN

Design door Visual4All