stichting sport als middel

Gemeente

 

Sportverenigingen als uitvoerders van publieke projecten en daarmee voor de gemeente belangrijke partners in de uitvoering van gemeentelijke programma’s, projecten en activiteiten. 

Jeugdhulp

Sportverenigingen kunnen een rol spelen ten aanzien van het uitbreiden en vernieuwen van de preventieve signalerende functie van het voorliggend veld.

Stichting Sport als Middel ondersteunt sportverenigingen bij het vorm geven van de vroeg-signalering. Dit doen we door binnen de vereniging een meldpunt te realiseren waar trainers/coaches de signalen kwijt kunnen waarvan zij ‘aanvoelen’ of concrete aanwijzingen hebben dat er iets aan de hand is. Wij bieden interventies, helpen bij het werven van de juiste vrijwilligers en bij het opbouwen en in stand houden van een relevant netwerk. Daarnaast regelen wij (co)financiering vanuit het bedrijfsleven en vermogensfondsen.

 

Meedoen

Een beoogd effect van de stichting is dat de jeugd / (jong) volwassene* die extra aandacht nodig heeft mee kan – blijven – doen binnen sportverenigingen en daarmee de samenleving.

Trainers signaleren een toenemende druk van jeugd die extra aandacht nodig heeft. Zij hebben niet in alle gevallen de benodigde pedagogische kwaliteiten om met deze doelgroep om te gaan. Gevolgen zijn dat jeugd zich niet ‘thuis’ voelt, buiten de groep komt te staan en uiteindelijk (ongewild) vroegtijdig de vereniging verlaat.

Stichting Sport als Middel richt zich op het versterken van de pedagogische kwaliteiten van trainers, zodat zij de jeugd / (jong) volwassene die extra aandacht nodig heeft deze aandacht ook kunnen geven. Het opstellen van een programma, het regelen van de ondersteuning van trainers door professionals, het geven van voorlichting en het coördineren van (bij)scholing behoort tot ons aanbod.

* Betreft o.a. de jeugd/(jong) volwassene die de aansluiting (dreigt te) missen met de samenleving, leeft in armoede, te maken heeft met eenzaamheid / ouders in een complexe scheiding / verwaarlozing / gedragsproblemen / huiselijk geweld / LHBT-gevoelens / verslavingsproblematiek / pesten / psychische klachten / suïcidale neigingen / (een vorm van) autisme / ADHD, een licht verstandelijke beperking heeft, of waar sprake is van een stapeling van problemen.

 

Sportaccomodatie

Sportparken intensiever gebruiken en er meer sociaal en financieel rendement uit halen. Waarmee, voor de gemeente, de investeringen in de sportaccommodaties maatschappelijk beter te verantwoorden zijn. Dat is waar we ons op richten.

Wij hebben een visie op en een plan van aanpak voor het omturnen van een sportaccommodatie naar bijvoorbeeld een sport-, beweeg-, natuur- en cultuurpark. Waarmee het een multifunctioneel park – voor en door bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties – wordt.

 

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een investering in de toekomst die verder reikt dan de sport. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde en draagt bij aan het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om succesvol deel te nemen aan de samenleving.

Focussen op talent is een positieve manier om te bewerkstelligen dat individuen het beste uit zichzelf halen, hun prestaties verbeteren en door deze succeservaringen zelfvertrouwen opbouwen. Een kind met zelfvertrouwen, leert sneller op de training, speelt beter in wedstrijden, is minder gevoelig voor stress en blessures en zal zich sociaal beter manifesteren.

Ons format ‘individueel ontwikkelplan’ biedt de mogelijkheid om gestructureerd vorm te geven aan talentontwikkeling. Daarnaast bieden wij workshops / trainingen / informatiebijeenkomsten.

Impactmanagement

Sportverenigingen realiseren veel maatschappelijke effecten, maar deze worden niet tastbaar gemaakt. Stichting Sport als Middel helpt sportverenigingen om activiteiten zo concreet en tastbaar mogelijk te maken. Hierdoor worden zij bewuster van hun eigen impact en het biedt de mogelijkheid om te sturen op effecten.

Impact management is cruciaal voor de sport doordat het gemeenten en bedrijven de mogelijkheid biedt om hun investering in de sport (maatschappelijk) te verantwoorden. Ook biedt het verenigingen nieuwe financieringsmogelijkheden, waaronder vermogensfondsen. Waarmee impactmanagement tevens bijdraagt aan (co)financiering ten behoeve van het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.

Wij zijn er van overtuigd dat wij met het toegankelijk maken van impactmanagement voor de sport, er aan zullen bijdragen dat de maatschappelijke impact van sportverenigingen enorm zal toenemen.

 

Sport als partner in het realiseren van gemeentelijke doelstellingen

Wilt u in uw gemeente de sport als partner in het realiseren van gemeentelijke doelstellingen?

Stichting Sport als Middel ondersteunt sportverenigingen onder andere bij het vorm geven van hun preventieve signalerende functie. Zo draagt de sport er aan bij dat jeugdproblematiek en daarmee ook gezinsproblematiek eerder in beeld komt en dat problemen klein, beheersbaar en sneller oplosbaar zijn.

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag het gesprek met u aan over hoe de verenigingen in uw gemeente partner worden in het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.

Contact

Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl
Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl

© 2020 Stichting Sport als Middel

Bel mij terug

VOLGEN

Design door Visual4All