stichting sport als middel

Bedrijfsleven

 

Maatschappelijk investeren in de sport en daarmee delen in de ‘gunfactor’ van de samenleving.

Talentidentificatie

Talentidentificatie is het in beeld brengen van de potentiële talenten in een individu die nog niet ten volle ontwikkeld zijn. In de sport draait het om de trainingspijlers fysiek, techniek, tactiek, mentaal en sociaal.

Het aansluiten bij de talenten en mentaliteit van mensen is veel effectiever en productiever dan het ‘repareren’ van de zwaktes. Weet dat persoonlijkheid en mentaliteit, meer dan de fysieke en technische aspecten, bepalend zijn voor een optimale ontwikkeling. Wij staan voor een ontwikkelgerichte cultuur in de sport en stimuleren positief coachen. Zo dragen wij er aan bij dat de jeugd kan meedoen aan sport, plezier heeft, zich ontwikkelt, door succeservaringen zelfvertrouwen opbouwt en kan presteren naar vermogen.

 

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een investering in de toekomst die verder reikt dan de sport. Onder de juiste omstandigheden wordt het gevoel van eigenwaarde versterkt en draagt het bij aan het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om succesvol deel te nemen aan de samenleving.

Door verenigingen o.a. te ondersteunen bij het creëren van de juiste omstandigheden voor jeugd die (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft, dragen we er aan bij dat ook zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en presteren naar vermogen. Waarmee zij dezelfde kansen krijgen als leeftijdsgenoten om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot mentaal weerbare kinderen met een reëel positief zelfbeeld.

Opleiden

Trainers ervaren een toenemende sociale druk die de kinderen, hun ouders en de omgeving op hen uitoefenen. Sportverenigingen erkennen dat het pedagogische aspect essentieel is voor het goed functioneren van een trainer. Want trainers hebben niet alleen een grote invloed op de sporttechnische ontwikkeling, maar ook op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de sporter.

Stichting Sport als Middel faciliteert verenigingen door opleidingen lokaal te organiseren, waarbij we samenwerken met gerenommeerde partners. Gezien de impact die deze opleidingen hebben voorzien wij waar mogelijk in de – gedeeltelijke – financiering van deze opleidingen. Door de opleidingen toegankelijker te maken, dragen wij er aan bij dat er meer trainers worden opgeleid en dat er meer kinderen mee kunnen doen in de sport.

Impactmanagement

Om onze missie, ‘het maximaliseren van de maatschappelijke impact van sportverenigingen’, vorm te geven passen we impactmanagement toe op onze interventies. Hiermee maken we de impact van onze activiteiten zo concreet en tastbaar mogelijk en het biedt ons de gelegenheid om te sturen op effecten.

Impact management is cruciaal voor de sport. Het onderbouwen van beoogde effecten wordt steeds belangrijker bij het verkrijgen van financiering, want het biedt sponsoren en gemeenten de mogelijkheid om hun investering (maatschappelijk) te verantwoorden. Doordat impactmanagement het verkrijgen van financiering voor verenigingen zal vergemakkelijken zal de maatschappelijke impact van sportverenigingen enorm kunnen toenemen.

Maatschappelijk investeren

Stichting Sport als Middel biedt u een duurzame samenwerking waarbij u zichtbare waarde creëert voor de samenleving. Uw maatschappelijk rendement is het bijdragen aan o.a. het meedoen van jeugd die extra aandacht nodig heeft, het terugdringen van armoede en huiselijk geweld, sportverenigingen die zich nadrukkelijker maatschappelijk manifesteren en meer jeugd die gaat sporten.

Maatschappelijk investeren in de sport is veel effectiever dan reclame, het maakt dat uw bedrijf opvalt tussen een overdaad aan commerciële boodschappen. Betrokkenheid tonen bij uw eigen woon- en werkomgeving leidt tot sympathie en loyaliteit en het is ontzettend waardevol als er over uw maatschappelijke bijdrage (online) wordt gepraat.

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag het gesprek met u aan over het versterken van de positie van uw bedrijf in de samenleving.

Contact

Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl
Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl

© 2020 Stichting Sport als Middel

Bel mij terug

VOLGEN

Design door Visual4All