stichting sport als middel

Bedrijfsleven

 

Maatschappelijk investeren in de sport en daarmee delen in de ‘gunfactor’ van de samenleving.

Talentidentificatie

Talentidentificatie is het in beeld brengen van de potentiële talenten in een individu die nog niet ten volle ontwikkeld zijn. In de sport draait het om de trainingspijlers fysiek, techniek, tactiek, mentaal en sociaal.

Het aansluiten bij de talenten en mentaliteit van mensen is veel effectiever en productiever dan het ‘repareren’ van de zwaktes. Weet dat persoonlijkheid en mentaliteit, meer dan de fysieke en technische aspecten, bepalend zijn voor een optimale ontwikkeling. Wij staan voor een ontwikkelgerichte cultuur in de sport en stimuleren positief coachen. Zo dragen wij er aan bij dat de jeugd kan meedoen aan sport, plezier heeft, zich ontwikkelt, door succeservaringen zelfvertrouwen opbouwt en kan presteren naar vermogen.

 

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een investering in de toekomst die verder reikt dan de sport. Onder de juiste omstandigheden wordt het gevoel van eigenwaarde versterkt en draagt het bij aan het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om succesvol deel te nemen aan de samenleving.

Door verenigingen o.a. te ondersteunen bij het creëren van de juiste omstandigheden voor jeugd die (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft, dragen we er aan bij dat ook zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en presteren naar vermogen. Waarmee zij dezelfde kansen krijgen als leeftijdsgenoten om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot mentaal weerbare kinderen met een reëel positief zelfbeeld.

Maatschappelijk investeren

Stichting Sport als Middel biedt u een duurzame samenwerking waarbij u zichtbare waarde creëert voor de samenleving. Uw maatschappelijk rendement is het bijdragen aan o.a. het meedoen van jeugd die extra aandacht nodig heeft, het terugdringen van armoede en huiselijk geweld, sportverenigingen die zich nadrukkelijker maatschappelijk manifesteren en meer jeugd die gaat sporten.

Maatschappelijk investeren in de sport is veel effectiever dan reclame, het maakt dat uw bedrijf opvalt tussen een overdaad aan commerciële boodschappen. Betrokkenheid tonen bij uw eigen woon- en werkomgeving leidt tot sympathie en loyaliteit en het is ontzettend waardevol als er over uw maatschappelijke bijdrage (online) wordt gepraat.

Impactmanagement

In onze ogen is het toepassen van impact management in de sport cruciaal voor de jeugd/(jong) volwassene die (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft. Het beschrijven, onderbouwen en het meten van beoogde effecten biedt sportverenigingen, bedrijfsleven en gemeenten de mogelijkheid om hun investering in de sport (maatschappelijk) te verantwoorden. Daarmee zal er meer financiering voor ‘sport als middel‘ worden gegenereerd.

Impactmanagement toepassen in de sport zal er dan ook aan bijdragen dat veel meer kwetsbare jeugd/(jong) volwassenen die (tijdelijk) extra aandacht nodig hebben mee kunnen doen in de sport en daarmee de samenleving. Tevens zal het er aan bijdragen dat de maatschappelijke impact van sportverenigingen enorm zal toenemen.

De kwetsbare jeugd heeft uw hulp nodig

Vindt u het ook belangrijk dat kinderen die (tijdelijk) extra aandacht nodig hebben mee kunnen doen in de sport?

Neem vandaag nog contact met ons op!

Contact

Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl
Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl

© 2024 Stichting Sport als Middel

Bel mij terug

VOLGEN

Design door Visual4All